ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ц

Цела, наос (лат. cella - стая, помещение, килия) - главното помещение на храма.

Цементикум опус (лат. caementicum opus) - според Витрувий: Зидария, при която се употребяват дребни камъни, положени в дебели легла от варов разтвор. Тази зидария се излива обикновено в кофраж от дъски или в ями; вж. Блокаж

Циклопска зидария (гр.) - примитивна зидария, при която са употребени едри и необработени камъни без редове и без спойка. Празнините между едрите камъни са запълнени от по-дребни, също необработени камъни.

Цилиндричен свод - сводова конструкция във форма на полуцилиндър със сечение полуокръжност или част от окръжност. Цилиндричен свод се е появил в древността на Изток.

Циметериална (Симетериална) църква – гробищна църква, църква в некропол.

Ципус (лат. cippus) - завършъкът на малък стълб (архитектурен паметник) във форма на пиния (шишарка).

Цирк (лат. circus - кръг) - открита дълга сграда за надбягвания или игри. Да не се  смесва с амфитеатър.

Цитадела (фр. сitadelle, ит. cittadella от лат. civitas - малък град ( - 1. в контурите на крепостта - Втори вътрешен укрепен град, съоръжен за самостоятелна защита. Синоними: акропол, вътрешна крепост, вътрешен (укрепен) град; 2. Съоръжение от крепостен тип във вътрешността на старинните градове, за разлика от кастел, който обикновено е вън или на края на града.; 3. (преносно) Главен, опорен пункт на някаква организация, твърдина.

Цокъл (итал. zoccolo) - най-долната видима част на зид, направен от по-здрави материали, често архитектурно разработен.

„ЦОНЕВО” - раннонеолитна археологическа култура по Черноморското крайбрежие (главно „Лонгоза"). Носи името на с. Цонево, Варненска област, близо до което е разкрита (в селищната могила Голямо Делчево, днес в чашата на язовир „Г. Трайков"). Строителството е земеделско-скотовъдно. Жилищата са землянки. Керамиката е сиво-черна, без украса или е украсена с нокътна или прищипвана барботина. Оръдията на труда са каменни и костени. Идолна пластика досега не е открита. Култура Цонево е свързващо звено между раннонеолитните култури от Тракия и раннонеолитните култури на север и североизток от р. Дунав. Идентифицирана е през 1969г. от  ст.н.с. I ст. дин Хенриета Тодорова.

Цофорос (гр. zo-foros - който носи образи) - фризът в йонийския ред

НАЧАЛО

Ч

Чардак – частично открито пространство в отворената българска къща, осъществяващо прехода между двора и жилищните помещения. Изпълнява както жилищни, така и стопански функции. В различните части на страната има различни наименования – отвод, потон, хает, трем, креве, сушина и др.

Чивия (тур.civi ( - клин)

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO