ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Г

Габарит (фр. gabarit) - Общ ограничителен контур (силует) на сграда или архитектурен обект.

Габион (ит. gabbione - кош) - защитни прегради от кошове без дъно, напълнени с камъни, чакъл или пръст. Когато тези прегради се правели с чували, напълнени с пясък, или от натрупани чимове, били наричани Бонети.

Гейсон (гр. geison) - Главен корниз в каменната антична архитектура, състоящ се от няколко профила, от които най-същественият е този на висящата плоча. Латинският термин за главния корниз е "корона".

Геометричен стил - стил през античната епоха в Стара Гърция, когато е преобладавал геометричният орнамент.

Герме – вж. Вал

Гимназион, Гимназя (гр. gymnáson) - 1. в Древна Атина - Училище или място за обучение (главно физическо) на знатните атински юноши (ефеби), където те завършвали своето образование след палестрата. В Гимназионите те се занимавали освен с физкултура още и с политика, философия, литература под ръководството на известни философи; 2. според описание на Витрувий: Сградният комплекс, в който е ставало това обучение, се е състоял от няколко помещения с различно предназначение, включвал е и палестра.

Гласис (фр. glacis от лат. glatia - плавен наклон) - насип пред контраскарпа (пред външната стена на защитния ров) с плавен наклон откъм страната на атаката.

Глиптотека (гр. от glýptô - вая, гравирам, скулптирам и teka - склад) - сграда за складиране и пазене на произведения на пластиката (прототип на музей).

 

Горжа (фр. gorge - гърло) - тесен процеп, вход - към бастион, равелин, редут и към други крепостни верки.

Горжев ров - ров пред горжа, възпрепятстващ лесното проникване на неприятеля във верката

„ГРАДЕШНИЦА” - ранно и среднохалколитна археологическа култура в Северозападна България. Получава името си от праисторическото селището край с. Градешница, Врачанска област. Селищата на култура Градешница са разположени върху плата и не образуват селищни могили. Състоят се от наземни постройки. Основният им поминък е земеделие и скотовъдство, лов и риболов. Наред с каменните, кремъчните и костените оръдия на труда се срещат и първите медни шила. Керамиката е дебелостенна, изготвена от тесто с пясъчни примеси; украсена е с врязан орнамент, по-рядко и с рисуван графитен орнамент. Често се срещат антропо- и зооморфни детайли - дръжки, пъпки и израстъци. Разнообразната идолна пластика е украсена с врязан орнамент. Върху плочки и пинтадери се срещат ранни пиктографски знаци, които се смятат за начало на най-старата писменост в Европа. Култура Градешница е идентифицирана през 1974г. от археолога Богдан Николов.

Гривица - вж. Гърло - 2.; 3. Гривица се нарича още и рамповидният вход към избата при надземните Западно-български възрожденски къщи.

Грифон (гр. griffon) - Митическо четириного животно с глава и крила на орел, а с тяло и крака на лъв. Мотив за скулптурна или живописна украса.

Гротеска (лат. grotta – пещера) - орнаментни форми с мотиви от растителния или животинския свят, фантастично стилизирани, характерни за фреските и релефите от Нероново време, с които били украсени стените и сводовете на помещенията на Домус Ауреа, сега останали като подземия („гроти") - На тях подражавали художниците на Ренесанса. Застъпени са и по фреските на третия и четвъртия стил в Помпей.

Гути (лат. gutta - капка) - Къси цилиндърчета, поставени на долната повърхност на профилите "регула" и "мутула" на дорийския антаблеман.

Гърло   - 1. (рус. выкружка, нем Hohlkehle, фр. gorge) - Събирателно име на корнизни части с профил - крива вдлъбната линия, обикновено 1/4 окръжност. Важно средство за постигане на разнообразие между светлина и сянка и за усилване на пластичността на фасадата, напр. египетското гърло; вж. Лизис

Гърло – 2. Рампа пред входа в уземните български къщи, която осъществява прехода между нивото на терена и жилището.

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO