ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ж

З

Занца, задница – помещение със стопанско предназначение в уземните и странджанските възрожденски къщи в България.

Засека – вж. Дема

Защитена пътека (фр. chemin couvert) - пътека между контраскарпа и гласиса, образуваща допълнителна отбранителна позиция и място за дислокация при контраатака. По късно прераства в гръбнак на системата от плацдарми.

Зверинен стил" (рус. звериный стиль) - Орнаментни форми с мотиви главно от животинския свят със силно стилизирани форми на действителни или фантастични животни, но при известно реалистическо схващане на движенията и формите. Този „стил” е характерен главно за народното изкуство на северните и североизточните народи (спрямо Рим: скити, траки и други).

Землянка,яма – вдълбано изцяло или отчасти в земята жилище с правоъгълна или кръгла форма, с покритие от пръти или греди, посипани с пръст. Землянката е едно от най-старите и разпространени навсякъде отоплявани жилища (известни още от епохата на късния палеолит).

Зикурат - висока култова постройка в Двуречието, състояща се от тераси и рампи. Съществуват няколко вида.

Златно сечение - делението на една отсечка на две части така, че по-голямата да се отнася към по-малката така, както цялата отсечка се отнася към по-голямата. Такива отношения (приблизително) се откриват между много от частите на забележителни архитектурни произведения, а също и в някои организми, както и в човешкото тяло.

Зъбер (от зъб) - плътната част между два отбранителни процепа (мерлони) от венеца на куртината или кулата. Изпълняват функцията на защитен парапет пред бойната пътека. Зъберите представляват поредица от масивно иззидани тела, покрити с каменни стрехи (капаци) с различно оформление (двускатна стреха, едноскатен наклон, пластична форма).

Зъборез (мод. фр. denticule, нем. Zahnschnit, рус. зубчатый орнамент) - Най-долната част на азиатско-йонийския гейсон с малки призми, наредени хоризонтално на еднакви интервали - явно подражание на челата на някогашните тавански гредички, от които е произлязла тази каменна форма.

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO