ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Л

Лаконикум (лат. от Лакония - Спарта) - Част от калдария на баните, обикновено кръгла и затворена с дебели стени за по-голямо затопляне.

Ламасу (асир.) - архитектурна пластика у старите народи на Двуречието във форма на колосални бикове с човешки глави, фланкиращи входовете на дворците.

Ларариум (лат. lares - домашни богове-гении) - място в римското жилище, където се намирал домашният алтар, оформен обикновено като ниша с едикула.

Латерициум опус (лат. later – тухла, керемида, кирпич) - масивна конструкция, при която се зида само с тухли - разположени по късата си и по дългата си страна.

Латерна (лат. lanterna, laterna - фенер) - частично, обикновено правоъгълно или кръгло издигане върху покрив с цел да се получат странични, вертикални отвори за осветление (напр.: в египетската къща).

Латрина (лат. latrina) - oтходно място

Лесбийска кима, лесбийски киматий – вж. Кима, киматий

Лесхе (гр. lesché) - зала за почивка и разговори на обществено място. Ясно очертан тип за такава сграда не е създаден. Непример: правоъгълната сграда с подпори в Делфи не се повтаря на друго място.

 

Лизена (итал. и фр. liséne) - плоска вертикална издадена ивица на фасадата на сграда, без база и капител (за разлика от пиластъра). Представлява конструктивно удебеление на стената или има чисто декоративно предназначение – да разчленява фасадната плоскост. Лизените се повтарят ритмично или на равни разстояния. Използват се широко в романската архитектура.

Лизис (гр. lysis - разделяне) - елемент от горната част на корниза с конкавен (вдлъбнат) профил. Например: египетското гърло, главна съставна част от египетския корниз (вж. Гърло).

Лимес (лат. limes - граница) - граница, предел, гранична ивица. Териториалната граница на Римската империя, означавана обикновено с окопи, палисади или погранични стълбове, крепости и крепостни стени със специално подсилена охрана.

Лимитацио (лат. limitatio) - ограничаване територията на град или храм чрез знаци или стени.

Литобол (гр. λιθοβόλη - каменомет от λίθος + βόλη - камък + мятам) - каменометна машина. Синоними: петробол, катапулт.

Логейон (гр. logeion) - просцениумът (подиумът) в римския театър, на който са играли актьорите.

Лули (нем. Pfeifenornament) - архитектурен орнамент във форма на къси вертикални канелюри, завършващи в горния си край с лъжички като лули за пушене. С лули се канелират фризове, извити ивици върху капители и др. Орнаментът има източен (елинистически) произход и е широко възприет от римляните.

Лъжлив свод (нем. Falsches Gewölbe) - стара зидарска конструкция на хоризонтални редове за покриване на пространства или отвори, при което всеки ред се наддава конзолно и се застъпва от следващия над него до пълно сключване. Счита се за примитивна конструкция, въпреки някои значителни постижения (Атреевата гробница при Микена).

Люнет  - 1. (фр. – луничка) Аркиран отвор в свод или купол, над врата или прозорец, ограничен отдолу с права част. Обогатява архитектурните форми и служи за пропускане на светлина. - 2. (фр. lunette - лунен сърп) - при крепости - Землено укрепление с форма на полумесец в план и открито към тила.

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO