ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

МЕСТА ЗА НОЩУВКА

 

 

РЕКЛАМА

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ - Крепостно строителство
Сексагинта приста - Феликс Каниц

Кюнту Капу
„Кюнтъ Капу” (синьо) и „Саръ Баиръ Капу” („Стамбул капия” - червено) на южната крепостна  стена (зелено), върху плана на Русчук от 1878г.

Саръ баир Капу
Изглед от 1878г. на прехвърлящата покрития укрепителен ров „Стамбул капия кьопрюсю”. Пътниците от Европа за Ориента слизат от корабите в Русчук и продължават пътуването си по суша по маршрут Русчук – Червена вода – Преслав – Кумарево - Истанбул

Табула Пойтингерина
Табула Пойтингерина, част от картния лист, с изобразените крепости от отбранителната система на Данубиус лимес Романа ( Римска дунавска граница) между Нове (Свищов) и Дуросторум (Силистра)

Sexaginta prista
Мащабна схема на укрепени места по дунавския бряг, разположени на разстояние от по един ден път. Sexsaginta prista е на устието на река Лом, на изток от кастела Тримамиум (Стълпище) и на запад от кастела Тигра (Мартен), както и на 73 мили разстояние от Дуросторум (Силистра)

Русчук, Бартлет
Русчук – едно от главните пристанища на река Дунав, 1840г. литография на Бартлет (клик върху изображението ще го увеличи)

Русчук, Кюнике
Изглед на Русчук откъм р. Русенски лом – графика на Кюнике, 1826г. Виждат се „останки от стари стени” непосредствено зад бастиона, изобразен по-цялостно на предходната литография.

Русчук 1603
Аксонометрична карта на Русчук от 1603г. Към реката се виждат два бастиона и нещо разрушено между тях, което би могло да е „укрепения дворец”, за който географа Хаджи Калфа казва, че е възстановен от Муртеса паша, а е съществувал от по-рано. Сведения за дейността на Муртеса (Муртеза, Муртаза) паша има от 1628 до 1659г. Възстановяването на крепости е едно от нещата, които султанът му възлага: Мурад IV предава на Муртаза паша крепостта Реван (след падането й при похода 1634-35г.) и всички разрушени места са възстановени и снабдени с нужното оръжие***.

Рущук
Фрагмент от руския план за обсада на Русчук и Гюргево от 1810г. Мястото на укрепения дворец е обозначено и е изписано „Замокъ”. На руски „замок” освен „замък”, означава и „затвор, катинар, брава, ключалка”, възможно е в последствие мястото да е наричано „Карантина”.

Родно място. Тези две думи извикват в съзнанието на всеки смесица от картини, образи и емоции, каквато никое друго кътче от света не е в състояние да направи. Величано е в поезия, рисувано е в проза, живее в звуците на песните. Колцина от нас, обаче, се запитват „познавам ли родното си място”; „знам ли за него, колкото твърдя, че го обичам”... Отговорите идват, когато прочетем думите на някой, дошъл отдалеч и ходил по улиците от детството, виждал с очите на пътешественика нещата, край които минаваме ежедневно. Харесал нашия край и написал за него.

Крепостта „Сексагинта приста” възбуди в мен интерес чак когато се зачетох в книгата на Феликс Каниц „Дунавска България и Балканът”.

- - -

Из историко – географско – етнографските пътеписни проучвания от 1860 до 1879 година на Феликс Каниц „Дунавска България и Балканът”, том I, гл. 6, тема 7

VI. ПРЕЗ ВИДИН ЗА РУСЧУК

7. Русчук през римско време. – Дворецът на Хаджи Калфа.

Прехвърлящата покрития укрепителен ров „Стамбул капия кьопрюсю” напомня, че Русчук се числи към дългия списък на турските дунавски крепости. Още в римско време Русчук е бил една от укрепените „манзии” на големия мизийски дунавски лимес. От най-източното му главно селище Дуросторум (Силистра) географската карта Табула Пойтингериана сочи срещу течението селищата Тегулициум, Нигриниана, Трансмариска и Приска. Разстоянието на последното селище, наречено в Itin. Ant. Serantaprista, в Not. Imp. Serangintaprista от Птолемей Присте Полис на 73 мили от Дуросторум се отнася за Русчук. И така Приста е бил разположен без съмнение непосредствено до устието на Лом, където днес се откриват най-много римски находки.

Неотдавна изкопаха на северозапад от Конака от 2м дълбочина един надпис, а други бяха намерени тук по-рано и публикувани*. И Киперт означава това незначително селище Приста на устието на Лом; името му може да произхожда от Пристис - вид речни кораби; Манерт предполага проницателно, че тук долният римски дунавски флот е домувал там, където доскоро турски военни кораби са пускали котва. В Приска е била настанена V. кохорта на LEG. I. ITAL. и едно конно поделение.

Разрушен от бурни набези на разни народи, Приска-Русчук е придобил едва в по-ново време пак известно значение, откакто турците го издигнаха до едно от главните пристанища на Дунава. Според турския географ Хаджи Калфа**, Русчук е разполагал по-рано с укрепен дворец, подновен от Муртеса паша. Предполагам, че се е намирал на мястото на днешната Карантина, близо до параходния пристан, където и днес още се виждат останки от стари стени.

 

* Mommsen, C. I. L. III.

** Rumeli und Bosna, übersetzt von Hammer. Wien, 1812. S. 43

***Ибрахим Эфенди Печеви. Извлечения по Азербайжана и сопредельных стран и областей периода 1520-1640г.

 

Каниц, акварел
Пристанището и хълмът с останките на Сексагинта приста; Акварел рисуван от Феликс Каниц през 70-те години на XIX век; Архив на БАН (клик върху изображението ще го увеличи)

 

следваща страница

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги