ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

АРХИТЕКТУРА
Жеравненска възрожденска къща

Жеравненската възрожденска къща е изцяло дървена, винаги „отворена” ( в основните жилищни помещения се влиза от чардака) и най-често несиметрична. Носи името на село Жеравна, в което има най-голям брой запазени до днес къщи.

Типът - жеравненската възрожденска къща - се е развил в края на XVIII и началото на XIX век в Източна Стара планина, между градовете Котел и Сливен. Котел е бил богато търговско-занаятчийско средище и се е славел с прекрасната си възрожденска жилищна архитектура до 1904г., когато пожар унищожава почти изцяло стария град. Затова за архитектурата му можем да съдим по запазените къщи в околните села: Жеравна, Медвен, Градец.

Много преди Възраждането, през XVI и XVIIвек, къщите по тези места се състояли само от помещенията „пруст” (стопанско помещение) и „в’къщи” (стая с огнище). Нямали са чардак или са били с чардак пред цялата фасада. Стените им са от широки и дълги хоризонтални талпи, сглобени в ъглите „на венец” с дървени клинове.

Жеравненска възрожденска къща

През Възраждането стенната конструкция „на венец” е заменена от „стълбово-талпената конструкция” (дървена стенна конструкция от колони и талпи: Върху каменните основи ляга подложна греда, върху нея стъпват колоните с жлебове, в които се „натъкават” талпи с дължина от около 1м).

праг, къща

Разпределението се усложнява, като се прибавя и „соба” (стая с миндери за спане). Дълбочината на собата е по-голяма от тази на другите две помещения. Мястото й при Жеравненската възрожденска къща е винаги до пруста и по това тя се различава от Копривщенската, при която собата се появява първо пред стаята с огнище (в’къщи), като заема част от чардака и едва по-късно я намираме като втора соба и в съседство на пруста.

схема на етаж
Типово разпределение на етажа на Жеравненската къща

разпределение
Типово разпределение на етажа на Копривщенската къща

И при двата типа къщи стълбата към чардака е еднораменна и дървена, но при Жеравненската възрожденска къща тя е извън очертанията на чардака, пред собата. В другия край на чардака е „кьошкът”, който е затворен към двора. Осветява се от прозоречни отвори, които се затварят само с капаци. При Копривщенската къща - стълбата е в очертаниятя на чардака и е отделена с врата от двора, а кьошкът е частично отворен към двора.

кьошк
Кьошкът при типичната Жеравненска къща - къщата на Стефан Рашев, с. Тича, Котленско

чардак
Кьошкът и чардакът при типичната Копривщенска къща - Драгийската къща, гр. Копривщица

И при двата типа къщи прустът е централно, стопанско помещение, свързващо жилищните стаи, чардака и двора. В приземните (на едно ниво) къщи той има два входа. Когато прустът е в етажа (при къщите на две нива), но поради наклоненият терен задната му част е на нивото на двора, той също има два входа. В случаите, когато заден вход не е могло да се направи, прустът остава само междинно свързващо помещение, а по-голяма част от стопанските му функции се поемат от приземието. Така при двуетажните чорбаджийски къщи част от пода на пруста е повдигнат и ограден с нисък парапет върху колонки. Така е създадено ново пространство, наречено „посрещник”, предназначено за посрещане на гости. Виждаме го в къщата на Руси Чорбаджи, построена през втората половина на XVIIвек.

Руси чорбаджи
Къща на Руси Чорбаджи, с. Жеравна, Котленско

схема, пруст, посрещник
1 - чардак, 2 – кьошк с одър, 3 - пруст, 4 - посрещник в пруста, 5 - в’къщи, 6 - соба, 7 - менсофа, 8 - стенни долапи, 9 - вратичка – прозорец, 10 - огнище

При Халтъновата къща (построена 1818 г.), теренът позволява да се запази задният изход от пруста към двора, поради което посрещникът е поставен странично на пруста до стената на помещението с огнище (в’къщи). Между двете помещения е оставена само ниска „вратичка - прозорец” за подаване на храни и напитки от домакинята към гостите в „посрещника”. („вратичка - прозорец” има и в къщата на Руси Чорбаджи, както и в някои къщи в Арбанаси)
Задният ред долапи в собата на Руси Чорбаджи е заменена в Халтъновата къща от килер.

Халтънова къща
Халтънова къща, с. Жеравна, Котленско

схема на Халтънова къща
1 - чардак, 2 – кьошк с одър, 3 - пруст, 4 - посрещник в пруста, 5 - в’къщи, 6 - соба, 7 - менсофа, 8 - стенни долапи, 9 - вратичка – прозорец, 10 - огнище, 11 - килер

Къщата на Сава Филаретов (строена първите десетилетия на XIX век) е с още по-богато разпределение: има втори малък чардак към задния двор и скривалище на мястото на стенните долапи в стаята с огнище. Входът на скривалището е достъпен само през един от вградените в стената долапи. Взети са още мерки за сигурност: капак върху пода на пруста, скрит под постланата черга, дава възможност при нужда да се слезе в приземието по тайна вътрешна стълба. В къщата на Сава Филаретов няма посрещник. Вероятно в бита на този чорбаджия са настъпили промени, които са го направили излишен (прустът е по-скоро представителен салон като при Пловдивската къща).

филаретова къща
Филаретова къща, с. Жеравна, Котленско

разпределение на филаретова къща
1 - чардак, 2 – кьошк с одър, 3 - пруст, 5 - в’къщи,
6 - соба, 7 - менсофа, 8 - стенни долапи, 10 - огнище
11 - килер, 12 – скривалище, 13 – капак в пода и стълба

НАЧАЛО

Мебелировката на Жеравненската къща е с традиционните стенни долапи, огнище в средата на една от стените и широки ниски одъри – „менсофи” в собата и във в’къщи. Интериорът е богато украсен с дърворезби.

долапи
Долапи в собата на къщата на Руси Чорбаджи, с. Жеравна, Котленско

в'къщи, Вход към в'къщи. Филаретова къща, с. Жеравна, Котленско

огнище
Горе - менсофа от в'къщи. Долу - огнище от в'къщи. Филаретовата къща, с. Жеравна, Котленско

таван
Пирамидален таван над пруста - Филаретова къща, с. Жеравна, Котленско

Типичната Жеравненска къща е на едно ниво.

възрожденска къща

Двуетажни са били само къщите на заможните занаятчии и търговци, които са имали дюкяни с прозорци или витрини към улицата.

къща с дюкян

прозорец

Северната фасада винаги е без отвори, независимо дали е към улицата или към двора.

северна фасада

Когато фасадната стена в приземието е разположена по извитата улична регулационна линия, вторият етаж е с малък еркер, чрез който се възстановява правоъгълността на помещенията в етажа.

еркер

Като изключим тези случаи, единственото наддаване на етажа спрямо приземието е на кьошка, откъм късата страна на чардака.

Покривите са с керемиди и с много големи и заоблени в ъглите стрехи. Дължината се постига, като се изнесе столицата пред фасадния зид и чрез използването на извити подпори.

столица
Изнесена столица пред фасадния зид

извити подпориИзвити подпори

Когато има дъсчена обшивка на стрехата, тази конструкция остава скрита от погледа.

дъсчена обшивка

стреха

За съжаление, все по-рядко при реставрация на покривите се спазва оригиналната извивка на стрехата. Майсторите не са вече същите.

извита стреха

текст и снимки (цветни) - арх. Елица Виткова

Ако желаете, може да напишете мнение във Форума в обсъждане на Жеравненска възрожденска къща.

АРХИТЕКТУРА. Възрожденски къщи

Изработка и поддръжка - ателие "DIGITALISIMUS"