ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

Почивка в Копривщица | Енчева къща

 

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ
Копривщенска възрожденска къща

Тороманова къща
Главна южна фасада откъм двора на Торомановата къща - 1961г.

план на жилищен етаж
План на жилищния етаж: 1 – чардак (отвод), 2 – пруст (стопанско, складово и свързващо помещение с разделение на функциите), 3 – „в’къщи” (стая с огнище), 4 – I-ва соба, 5 – II-ра соба, 6 – кьошк, 7 – килер

двор и приземие
План на двора и приземния етаж: 1 – долен отвод, 2 – изба, 3 – в’къщи, 4 – соба, 5 – дюкян, 6 - скривалище, 7 – обор, 8 – пералня, 9 - кладенец.

Изгледи на Торомановата къща от 2009г.:

Западна фасада
Западна фасада към ул.”Хаджи Ненчо Палавеев” (в ляво, на заден план - Джоголановата къща)

Тороманова къща
Главна Южна фасада

ъгъл на къща
Югозападен ъгъл, двата прозореца на дюкяна са направени след 1961г.

вход стълба към чардак
Стълба към чардака

Чардак
Чардак (горен отвод) – западен край

кьошк
Кьошк

Врата
Вратата за II-рата соба – синя; врата за пруста - кафява.

горен отвод
Чардак (горен отвод) – източен край.

фасада
Силно издължената Южна фасада.

южна фасада, ляво
Южна фасада – лява част.

дясна южна фасада
Южна фасада – дясна част.

югоизточен ъгъл
Югоизточен ъгъл.

Източна фасада
Източна фасада.

фрагмент източна фасада
Източна фасада, фрагмент.

Тороманов мост
Тороманов мост, срещу Торомановата къща.

фрагмент Тороманов мост
Тороманов мост, фрагмент. Всички мостове в Копривщица са разрушени при голямото наводнение на 31 август 1916 г. и няма автентично запазен мост от преди тази дата.

Торомановата къща се намира в квартал „Бяло камъне” срещу Торомановия мост. По-голяма е и с по-сложен план от Душковата. В нея намираме същите помещения, както и в Душковата – „отвод”, „пруст”, помещение с огнище и две „соби”, наредени по същия начин, но „прустът” и „II-рата соба” са значително по-големи. Функциите на „пруста” са диференцирани. В единия му ъгъл е преградено помещение за килер. Той не е бил достатъчен да задоволи нуждите на развитата производствена и търговска дейност на домакина и към задната стена на къщата са направени и други допълнителни килери. Съответно на по-големите „пруст” и „соба” е увеличена и дължината на „отвода”.

Приземието е също с по-сложно разпределение, отколкото в Душковата къща. Освен жилищни помещения, в него има още дюкян и скривалище. Входът на скривалището е през един от стенните долапи в помещението с огнище. Всички тези изменения в разпределението говорят за значително по-големи материални възможности и културно-битови изисквания на стопанина.

При запазване на височината на помещенията в етажа - 2,20м., Торомановата къща изглежда силно удължена. В нея се забелязва и стремеж към по-голяма представителност, макар и в рамките на традиционните форми. Кьошкът е по-дълъг, формата му е по-сложна и е значително издаден към двора.

В Копривщица има запазени още много къщи подобни на Торомановата: къщата на дядо Либен, Дебеляновата, Шушуловската и Хадживълковата, последната от които е с най-богато разработени колонки на чардака.

 

Тороманови - Род копривщенски бегликчии и джелепи. Потомци са на богати българи от Велико Търново. През XV в. Торомана (Пробийгоров) на мястото на букова гора основава „Тороман махала”; по-късно наследниците му се преселват в Одрин. В началото на XIX в. Тодор Костадинов Тороманов се установява в Копривщица и на левия бряг на р. Тополка (идвайки от София) основава махалата „Бяло камъне”. Днес негови потомци живеят в същата махала. По-късно в града се заселва Минчо Дончов Тороманов. Потомци на Тороманови участвуват в Априлското въстание 1876г., в Българското опълчение по време на Руско-турската война 1877-78г., във войните 1912-1918г.

назад 1 2 3 4 5 6 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги