ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

 

Бит и култура
"Джелепи и бегликчии" - Адам Нейчев. Изд.

Има сведения, по които може да се съди, че турското правителство се е ползувало от услугите на джелепите не само в мирно, но и във военно време. В своето кратко описание обсадата на Виена от турците Замоиски (Няколко писма на граф Зигмунд Замоиски до една своя роднина, съхранявани в частния музей на графовете Осолинских в Львов) споменува за пленаването и на няколко българи, които изпълнявали някакви тилови продоволствени служби. Вероятно и тука се отнася работата за джелепи, които и в мирно време, като опитни хора в своето занятие, са събирали стока не само в полуострова, но и в част от Унгария. Слушали сме от един любознателен копривщенин, че някой си от семейството Балабанци -отдавна изгаснала фамилия, къщата на която е била зад тия, запазени още, на Касърци - е бил с турските войски под Виена.

И така, доходната търговия: събиране, отгледване и каране овце за продан в Цариград обогатила доста копривщенски родове. Джелепите добили голямо влияние не само пред местната, но и пред централната власт. Постепенно те стават необходимите доставчици на Двора и войската. Джелепите събирали стоката си по целия Балкански полуостров, Босна и Херцеговина. Правителството с разни правдини улеснявало безпрепятственото прекарване на стоката в Цариград. Все по това време най-състоятелните хора са били джелепите. Те са били и първите на дело деятели по нашето възраждане. Скитайки постоянно из чужбина, те придобиват известна култура и голяма житейска опитност. Джелепите почват да строят удобни жилища, знаят да четат и пишат български и въобще са най-събудените хора. Думата „Аврадал” (копривщенин) е внушавала известно уважение у турците. Че джелепството е заемало видно место още в осемнадесети век, явствува и от следующето: В старите гробища до самата църква „Св. Богородица" има прибрани и наредени около дувара мраморни надгробни плочи, върху една от които личи датата 1769 лето. Надписът е славянски, ваян е в Цариград и е на джелепин. Върху повечето площици - паметници, все на джелепи, има изваяни, доста художествено, овни. В началото на деветнадесети век, джелепите удрят своя печат върху целия публичен живот на Копривщица. Занаятчийството (абаджилъкът) е още слабо и джелепите ръководят почти всички обществени начинания: субсидират учители и училища, строят църкви, пътища, чешми и въобще стоят на чело на всяка благотворителност. Когато джелепите са прекарвали на почивка в Копривщица, те са водили весел и доста охолен живот: ходили са по лов, държали са добри коне за яздене, събирали се често на зияфети (угощения — веселби) било по къщите, било по къра. Дори много от техните жени (като Дончовица Чипева и други) са яздили и стреляли. Джелепите са имали големи и удобни жилища. И до днес още могат да се видят в като че ли запустялата вече Копривщица хубавите къщя на някогашни браничарски родове: Тодораки Десьоглу, брат му Никола Десьов, Моровенековци, Радомирци, Герджикови, Каблешкови, Чипевци и десятки други. Много джелепски родове, изселили се от Копривщица, са живяли в Пловдив, Цариград, Димотика и други градове. Най известният от тях е Чорбаджи Найден Кръстев, преселен в Одрин.

Джелепството достига до пълен разцвет в началото на царуването на Султан Махмуд. Почти до танзимата, те играха една голяма роля в смисъл на закрилници на раята пред властите.
Втората група хора, които след джелепите оставиха неизличими следи в нашето духовно възраждане са безспорно бегликчиите ( Беглик, бейлик, значи на български „Княжевщина".)
Кога в последните времена е въведен наново, като данък, бегликът, не може да се установи точно. По разполагаемите сведения, беглик, десетък от овцете, е събирано още в първите времена на завоеванието. Когато по-после турците заседнаха здраво в Европа и започнаха да установявате едно системно законодателство, особено за правата на спахиите, бегликът е минал като перо в доходите на тимарите, заимите и беговете. То се знае, че тези три класа спахийството носеха, срещу дадените им привилегии в мирно и във военно време, известни тегоби и задължения към държавата.

Доктор Стоян Чомаков

  Д-р Стоян Чомаков, роден в Копривщица в 1817г., починал в Пловдив на 23.11.1893г.

НАЧАЛО

д-р Стоян Чомаков

Д-р Стоян Чомаков, виден деец по църковния въпрос, фотография, 80-те години на XIX в. Архив на Българската академия на науките — София

 Д-р Чомаков (Сборник на българската академия на науките. Кн. XII. Живот, дейност и архива от Ан. Шопов.) разказва в записките си, че, според преданията, когато диванът решил да събира десетък от всяко стадо овци, поверил тая служба на копривщенците Хаджи Станеви, за които не се знае, колко време са държали това предприятие.

 

Йоаким Груев

 

Йоаким Груев

 

Йоаким Груев млад

 

Йоаким Груев, виден учител, педагог и книжовник, фотография, началото на 70-те години на XIX в. Архив на Българската академия на науките — София.

Същото разказва в спомените си за Чалъковци и Иоаким Груев. След Хаджи Станеви на сцената излазят като бегликчии Чалъковци.

Правдиво е да се мисли, че преданието, за което говори покойният водител по църковния въпрос, е вярно. По всяка вероятност, бегликът, като данък, е възстановен във време - царуването на Селим III, убит от еничерите в 1807 г. Този умен турски султан е бил поддръжник на преобразованията, за което е заплатил с главата си. Вероятно, той ще е искал чрез беглика да засили отчасти доходите на хазната и да отнеме едно право на спахиите, което е давало повод за големи злоупотребления и издевателства над беззащитната рая. Що се отнася до факта, че първите бегликчи-башии са били Хаджи Станевци, има да кажем, че наистина е имало такъв род в Копривщица, който ще да се е изселил много по-рано от 1793 г., когато кърджалиите са изгорили и разорили селото. (Дядо Нейчо, бояджия по занятие, е дошъл в Копривщица от Пирдоп в 1820г. Той купил празно място и построил днешната наша къща.
назад 1 2 3 4 5 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги