ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

Бит и култура
«0 начальномъ обученіи детей» - описание на първи учебен ден в с. Абланица, Благоевградско Изд. 1881г.

 

 

 

 

 

 

XXI. «0 начальномъ обученіи детей» стр. 383 получена отъ певца Хасана изъ села Абланницы неврок. Kаазы      

0 Б Р Я Д И.

Извършвани когато провождали детето за пръв път в училище. Едно время, казваше дядо ми, че в нашето село Абланица (Благоевградско), когато някой за пръв път щял да пусне детето си на ходжата, срукувал в къщата си децата които отивали на ходжата и девет моми; най-пишин онова дете което щяло да иде на ходжата заколвало три църни кокошки курбан на Жива Юда, която, верували, че давала ум и разум на децата да се учат да пеят; после онези кокошки ги сготвяли деветте моми, рукнували и ходжата, та го гощавали заедно с децата; когато детето колело кокошките, момите пеели следоющата песен:

песна  1.

Юду, Юду, Жива Самувила
На небе си, Юду, седела,
На небе, Юду, при Бога;
Та е Бога каилъ станалъ,

Училъ та е ясна книга,
Училъ та е малу млогу,
Малу млогу деветъ години.
Научила си ясна книга,

Ясна книга и ратина,
И ратина и звезница,
И звезница и земица,
Па си учила книга петица.

Сега Бога канилъ станалъ,
Да си слезешъ на земета;
Да си учишъ наше царе
Да си пее, да си пише;

Та ти Бога баксишъ дава
Ясна книга и ратина,
И ратина и звезница,
И звезница и земица,

Йоще ти дава и петица,
И ти дава златна каница
Златна каница златна кондиле.
Та си слезе на земета,

Та си учишъ наще царе
Наше царе има крале,
Научи гу да си пее
Да си пее, да си пише.

Той си шета пу земета;
Лу кой ти курбанъ коле,
Курбанъ коле ду три пуйки;
Царе гу учи да си пее

Да си пее, да си пише.
Има царе редъ му дойде,
Та си дойде фъ наше селу
Фъ наше селу; фъ наши къщи,

Ша ми учи малку дете.
Малку дете курбанъ коле,
Курбанъ коле ду три пуйки,
Та ти са, Юду, мольба моли:

Какъ си учила Има царе,
Да си учишъ малку дете
Да си пее ясна ннига,
Ясна книга и ратина,

И ратина и звезница,
И звезница и земица,
Йоще и книга петица;—
Йоще, Юду, да си учишъ малку дете

Да си пише на златна каница;
И на царе да си праща бела книга,
Бела книгу църну писму.
Ега си порасне малку дете,

На царе е млада войвода;
Фъ десна му рока златна кондиле
И на царе първа рескица.

НАЧАЛО

Бел. адм. - от "Веда Словенахъ" - книга, от чиито болшинство текстове все още не се е вдигнала сянката на съмнението, качвам описание /в оригинал, доколкото е възможно/ на първи учебен ден в с. Абланица, Благоевградско. Певецът, от който може би е записана песента се е казвал Хасан. На фона на цялата днешна безпросветност е смайващо вниманието, което се отделя, на началото на образованието на детето през онова време. В лявата колона е оригиналният текст, а в дясната - обясненията, доколкото можах да се справя. Моля, ако някой забележи неточности, да ми пише на admin@bgjourney.com/! Желая Ви приятно четене!

Първата буква "е" в думите "детей", "певца", "песна" в оригиналния текст е "ят" - прилича на "ъ", но с напречна чертичка през опашката.

Веда Словенахъ

Веда Славян

И двете страници отделно:

Веда Славянъ

Веда Славянъ

1 2 3 4 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги