ФОРУМ

 

НАЧАЛО

БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ, ЧУЖДИЦИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ц

цакло - Стъкло, стъкленица

цалам - Дрънкам, лигавя се

цалув, цалуф - (от. пер. - тур. zülüf) - Къдрица покрай ушите или над челото

цанцарка - Кратунка за пиене на ракия

цанцугер - 1.Птичка, синигер; 2.Безполезен човек

цанцугерски - 1.Безполезен; 2.Който се отнася до цанцугер

цап - Плоска огладена пръчка, която се пъха в основата, за да оправя нишките - при кросното и памука

цапина - Дърварска кирка с шип накрая

царовище - Царство

цацарка - Вид дребна топчеста кратунка

цванец - (от нем. zwanzig) - Австрийска сребърна монета на стойност между два и три гроша

цванче - (от нем.) - Нягогашна дребна монета

цвекленище - Място, посадено с цвекло

цветна - Цъфна, процъфтя

цветник - 1. Цветарник; 2. Ваза за цветя

цветя - Цъфтя, процъфтявам, търси се, има пазар за…

цвик - Воднист сок, който се отделя от сирене или от преварена суроватка

цвикна - Викна, скарам се

цвиска, звиска - Двегодишна овца

цвол - 1. Стрък, стъбло; 2. Вид растение, което се яде   

цвръст - Твърд

цвръсто - Здраво, чевръсто

цвънец - вж. uванец

цевка - Пищялна кост

цевница - Овчарска свирка

цедак - Цедило за сирене

целба - Лек, цяр

целец - Негазен, девствен сняг

целиком -  (рус. целиком) - Изцяло

НАЧАЛО

цеп - 1. Верига; 2. (рус. цепь) - Бойна редица

цепенак - Летви от разцепени дървета

цепец - Щипка от дърво с разцепен край

цепочка - (рус. цепочка) - Верижка, ланец

церач - Лечител

церовина - Отсечено церово дърво

цесар, цесарка - (om лат. собст.) - Цар, царица

цихин -  (um. zecchino) - Стара венецианска златна монета

цибрея се - Блестя, белея се

цибър -бра, -бро, - Тънък, свеж

цивка - 1. Тънка тръбичка на запушалка  2. Сопол

цивра - Ревла

цигарник - Цигаре

цигувам - Свиря с цигулка

цигулка цигувам – Настройвам; тъкмя, правя нещо

цигуляв - Слаб, мършав

цилав, хилав - Тънък, слаб

циля се, силя се - Плача малко глезено

цинта - (рум. ţintä) - Кабарче за обувка

ципури - (гр. τοίπουρι) - Малоценни, непотребни неща, глупости

циря - Цедя, изстисквам

цихун - Гърло

циция - Скъперник

цуркам - 1. Цвърча 2- Пия, смуча бавно

цутим - Цъфтя

цъвръсто - Чевръсто, здраво

цъкла, цъкли - Очила

цъклав - Облещен

цъклен -а, -о, . 1. Стъклен  2. Ясен, изцъклен

цъкло – вж. цакло

църквар  – 1.Клисар; -(ин) 2. Човек, който се навърта около черквите да проси

цъфка - Цвят на растение

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги