ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ, ЧУЖДИЦИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Ю

юва - (om тур. yuvasız) - 1.Човек без постоянно свърталище и работа; 2.Безстопанствен добитък

ювзалия - вж. евзалия

юг - Топъл южен вятър

югич - Овен, който води стадо

югурт - (тур. yoğun) - Кисело мляко

юда - Зла, коварна самодива

юда - (от евр. лично име) - Предател

юджурът - (ар.-тур. ücret) - Наем за полски имот

юдин - 1. Който се отнася до юда  2. Коварен, предателски

юдов - Предателски

юдодушен, -шна, -шно, -  Който има душа на юда, на предател

юдол - Долина

юдол плачевна - земният мъчителен живот

юз - (тур. yüz) - 1. Чаша или съд, който събира сто драма 2. Мярка за тегло, равна на 1/4 ока

юзбашия и юзбаши - (тур. yüzbaşı) - Стотник, капитан в турската армия или полицейски началник

юзъ - (от тур. yüz) - Съд с вместимост сто драма или 1/4 ока;

юзениче (от тур. yüz) - Стъкло с вместимост 100 драма или малко повече от 300 грама

юзлюк, юзлук -  (тур. yüzlük) - 1. Монета от сто пари; 2. Чаша или съд, който събира сто драма

юзтюбеч - (тур. üstübeç) - Цинков или оловен окис, употребявани като лекарство

юзум, юзъм - Джоджен

юк - (тур. yük) - 1. Товар, бреме 2. Материално състояние

юклюк и юклук - (тур. yüklük) - Долап за дрехи в стената

юн - Млад, младежки

юне - вж. юнец     

юнец - Млад, около двегодишен вол

юница - Млада крава, която още не се е телила   

юност - Младост    

НАЧАЛО

юрнек - (тур. örnek) - Образец, модел

юро - (от гр. γΟρος) - Дълго платно, опънато на креват като фустанела

юродив - Малоумен, слабоумен

юродивец - Юродив, слабоумен човек

юрт - (myp.yurt) - Запустяло дворно място

юртище - (от тур. yurt) - Празно, запустяло място между къщи

юртлук - (тур. yurtluk) - 1. Имение, чифлик, земя  2. Пусто място

юрук - (тур. yürük) - Турски пастир, скитник из Родопите и Стара планина

юруш и юрюш (тур. yürüyüş) - 1. Масово нападение; пристъп, атака  2. (като междуметие) - Напред, нападай

на юруш - без да се съобразявам много; лудешката, през глава

юрушки - Който се отнася до юрук

юрюк -  (тур. yürük) - Който издържа на вървеж, на ходене

юрюкбедевия - (от тур. yürük и от ар.-тур. bedevi)  За кон - бърз и от арабска порода

юря - (от тур. yürümek) - Вик за помощ - идвайте

юс - Име на старобългарските букви: малък юс, малка носовка - малък юс, малка носовка ; голям юс, голяма носовка -

юсмувам - (от тур. yosma) - Лудувам

юсте - (тур. üste) - Прибавка, придавка

юсте - вж. юстюн

юстюн - (тур. üstün) - По-горен, който превъзхожда

юх: на юх - Напразно, накриво

юхаа - (тур. yuha) - Подигравка

юхкъ - (тур. öfke) - Яд, гняв

ючкер - вж. учкур

юч-кюшелия -  (тур. üeköşeli) - Триъгълен

юшер, юшур, юшюр, йошур - (ар.-тур. öşür) - Натурален данък - десетък от земеделското производство 

юшурджия - Лице, което събира юшура

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги