ФОРУМ

 

НАЧАЛО

БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ, ЧУЖДИЦИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Щ

щавляк -  Лапад

щамба - вж. щампа

щамбосам се - (от гр.) -  Напечатам се

щампа - (от um.-гр. στάμπα ) - Печатна икона или изобщо картина

щандарт - (нем. Standart) - Кавалерийско или флотско знаме

щап - вж. стап

щапале - Стъпало

щапам - Стъпвам небрежно

щапукам – Едва - едва пристъпвам

щастен, -стна, -стно - Щастлив

щеголство - (рус. щегольство) -  Гиздене, контене

щеголяя - - (рус. щеголять) - Превземам се

щедушен - вж. тщедушен

щене, щенец - Малко кученце или изобщо малкото на животно  

щение - Искане, желание

щерна - (лат.-гр. ατέργα) - 1. Басейн или съд за събиране на дъждовна или друга вода; 2.Вход на минна галерия, минна галерия

щетен, -тна,- тно - Напразен, безрезултатен, безплоден

щетина, щетинка - Яма, в която горят дървата за дървени въглища

щивали, щифали - (нем.-ит.-гр. ατιβάλι) - Високи обувки

щивам се,  щйбна се - Спущам се, стрелкам се, гмуркам се

НАЧАЛО

щир - 1. Едър бурен из обработени места; 2. Бездетен, ялов щиру време минало - Остарял вече за любов и женитба

щирик - Безплодно, ялово животно

щирица - Ялово, безплодно добиче

щирник - Зелник с щир

що по що - Непременно, на всяка цена

щовъкам - Ходя, снова нагоре-надолу; щъкам

щовъкна - Чуквам с пръст

щоф - (нем. Stoff) - Материя, плат

щрапам - Стъпвам с цяло стъпало

щрапест - Тромав

щрапня - Отпечатък, следа от крак на човек или животно

щраф  - (нем. Straf) - Глоба, наказание

щегар - Мършава свиня

щрекукел - Щъркел

щрелка - Вид детска играчка, която се подхвърля нагоре

щрецна се - Скарвам се, сопвам се

щрецне ме - Пронизва ме болезнено

щрока -  Беднотия

щрокав - 1. Който има дълги и мършави крака; 2. Болнав

щулци, - (шулец) - Кокили

щъкам, щъкна - 1. Ходя нагоре-надолу; 2. Щракам с пръсти

щърволинка - Лакомство, нещо вкусно за ядене

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги