ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

Почивка в Копривщица| Енчева къща

Област Софийска
Копривщенската носия - Лука Н. Ослеков, публ 1926г. Оригинално заглавие - "Носия"

Едни от други тези последните се отличавали по това, че замомелите се девойки носели всякога китка цвете, втикната на лявото ухо в кърпата, а булките носели още и наниз от пендари, махмудии, ирмилици и рубии, па и наниз от стари грошове (всевъзможни едри турски и европейски сребърни монети). Като позастаряла една жена, тя намалявала постепенно цветните украшения, а салтамарката замествала с по-дълга и по-широка дреха, наречена „контош", който по-после си видоизменява кройката, за да се получи сегашният „бонджур". Към края на 18 век, а може би и по-рано, за омъжените жени се въвежда кюрка, който е от чоха с лисичи или самурени кожи, според възрастта.

Копривщенска носия

Носия от Копривщица - първа половина на ХІХв.

Панагюрска носия

Носия от Панагюрище - средата на ХІХв.

Жените от средното и по-бедното съсловие са носили същото по кройка облекло, но материята по качество и украса е стояла много по-долу. През тези времена всякой е гледал носията му да отговаря на общественото положение, което заема.

Когато след кърджалийските тревоги настъпва време на по-мирни години и в Копривщица запроцъвтява наново бегликчийството, джелепството и абаджийството, благосъстоянието наново се подига и от Зап. Европа достига и до тук, чрез беломорските острови, покрайнините на Мала-Азия и Цариград, новото, както в просветно отношение, тъй и в модата. Сега жените от богатите семейства покрай домашния китен сукман носят вече и копринени рокли, платът на които е донасян от мъжете из анадолските градове, (дето са ткани джанфези, мухарета с всевъзможни цветове и с пера, индиплии и пр.), за да се завърши към средата на 19 в. с широки рокли от модата „малаков", а на главата с бунето. Коприната и чохата се носят във всяка състоятелна кжща, а зимните дрехи — кюрковете на мъже и жени са отрупани с скъпи кожи. Изобщо, от сръдата на 19 в. до Априлското въстание разкошът в облекло, мебелировка и всевъзможни накити е бил на мода.

назад 1 2 3 4 5
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги