ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

 

 

Област Бургас
Бургаско езеро

Изгрев

Тръстика

Бургас в мъгла

далекопровод

далечна сграда

езеро

Бургаското езеро е разположено на Запад от Бургас и до 1942г. се е казвало Ваякьойско езеро. То е най-голямото от бургаските езера /28кв. км./, както и най-голямо по площ в България /Варненско езеро - 19кв. км./. Представлява лиман /солено езеро, близо до море/, който е отделен от Черно море с широка между 300 и 800м. пясъчна коса. Бреговете му са предимно ниски и на места заблатени. Образувало се е при потъване на крайбрежието, а наличието на неолитни останки по дъното му показва, че формирането му датира от плейстоцена /1806000 – 11500г./ и холоцена /11500г. – наши дни/. Водоснабдява се от реките Айтоска, Домусбунар, Сънърдере, Чукарска, както и от Мандренския язовир /някога езеро/. Навлизащата от Черно море вода влияе в широки граници върху солеността на водата в Б. е. – от 1-2‰ до 20 - 22‰. Водата е почти винаги мътна. Дълбоко е до 13м.През Бургаското езеро преминава Via Pontica /през Странджа и по Черноморското крайбрежие/ – един от главните маршрути за миграция на птиците от Европа към Африка. Тръстиковите масиви Вая за обявени за защитени местности.

1 2 3 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги