ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

 

Област Бургас
Бургаско езеро

рибари

Рибари в лодка

стълб с гнезда

Гнездящи корморани

корморан

излитащ корморан

Голям корморан, Голяма дяволица (Phalacrocorax carbo) – широко разпространена по крайморските части на Европа едра птица с дълга шия. Обитава влажни зони до 100м.надм. в., по изключение до 500м. надм. в. Гнезди в колонии, които са разположени в заливни гори, но е възможно да се видят гнезда и по скали, тръстикови площи или на земята. Колониите му често са в съжителство с нощната чапла, малката бяла чапла и сивата чапла. Оформянето на гнездовите колонии започва в края на февруари, когато започват и брачните игри. Малки пред излитане са наблюдавани в средата на юни. От едно люпило може да отгледа 3-5 малки.
Гнезденето по електрически стълбове /без ел. ток/ в района на Бургаското езеро и ЗМ “Пода” /предстои да се качи материал/ може да се нарече уникално.
Обявен за защитен вид през 1962г.
Присъства в Червена книга на България.

назад 1 2 3 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги