ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

 

 

Област Бургас
Бургаско езеро

Пеликани

Пеликани се гмуркат

пеликани плуват

къдроглав пеликан

Къдроглав пеликан, Къдроглав бабуш (Pelecanus crispus) – обитава сладководни или полусолени езера и блата с големи тръстикови масиви и плаващи острови от тръстика. При търсене на храна може да се отдалечи на 20 – 30км. от гнездовата колония. Гнезди в малки колонии, трудно достъпни от хищници и хора. Птиците пристигат по местата за размножение в края на февруари и началото на март. Първите яйца /2-3/ се появяват в края на март, а малките се излюпват в края на април. В началото на август птиците напускат местата за размножаване и до началото на октомври /миграция/ скитат в търсене на храна.
Присъства в "Червена книга на България" и е обявен за защитен вид през 1962г. Присъства в световната “Червена книга на фактите” с категория “уязвим”, в “Застрашени птици в Европа” и “Червена книга на Русия” /някога “Червена книга на СССР”/.

Мнения и информация можете да споделяте във Форума, в тема "Бургаско еезеро "Вая".

назад 1 2 3
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги