ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

Почивка в Копривщица | Енчева къща

Област Софийска
"Едно посещение на историческата Копривщица" - очерк от Петър Ив. Загоров

Ако има нещо, с което Копривщица требва най-много да се гордее, то е това, че тя е родила няколко души от най-достойните и най храбрите синове на България, които най-напред прокламираха Българската свобода и независимост чрез черешовия топ и които най-напред заявиха пред света от Средногорските върхове,  че Българския народ не се е родил да бъде вечен роб на земята и тлъста плячка на петвековния тиранин, но да бъде господар на себе си, на положението си и да живее тъй мирно и щастливо,  както  живеят всичките просветени народи. Особена   гордост съставлява за Копривщица и това, гдето тя най-строго е запазила досега Българските нрави и  благодатната нравственост, без да е допуснала поне искра от оная страшна деморализация, която е пламнала толкова  силно   в някои български градове и села и която тъй често нарушава съпружеската вярност и подкопава семейното щастие!
До колко е висока нравствеността в Копривщица може да се заключи от следоющето обстоятелство:

 

Копривщените са хора гурбетчии, и като такива, те отиват на търговия в Египет, Кайро, Александрия и други далечни места и се връщат по домовете си едва след три или пет години! През това тяхно отсъствие, техните скромни, верни и набожни съпруги, чакат ги мирно, спокойно, без никакво роптание и негодувание и без да помислят даже да направят това, което, в даден случай, на други места, отдавна биха го направили.
Ето защо аз смело мога да кажа, че копривщенската жена е символ на нравствеността и целомъдрието, както що мога да кажа, че тя не притежава оная чудна и дивна красота, която Любен  Каравелов и преписва.
Две думи за икономическото състояние на Копривщица. Както всички градове и села, които лежат покрай полите на балкана и Среднагора, така и нашата славна Копривщица е обречена на най-тежките страдания в икономическо отношение. Отсъствието на каква годе търговия и какъв годе поминък е накарало тукашните жители да напущат своите огнища, своите великолепни домове и да търсят прехраната си в други места.
Това е едно печално явление!

Копривщица, ако и да не е изпитала жестокостта на Тусун-Бея през 1876 година, ако и да не е претърпяла най-чувствителния удар на плячките и грабежите както Клисура, Сопот, Калофер и др., но тя днес се намира в най-незавидно състояние, защото нейните съобщения с другите градове и села са едни от най-трудните, и защото почвата, на която тя е заселена, е толкова пуста и неплодородна, щото освен камъни и пясък друго нищо в нея се не ражда.

КРАЙ

 

Този материал може да се коментира и обсъжда в едноименната тема във Форум за туризъм и пътешествия.

назад 1 2 3 4 5
Изработка и поддръжка - ателие "DIGITALISIMUS"