ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

 

Област Варна
Побити камъни (Дикилиташ, Гебедженски развалини) - хипотези за образуването

Хипотези за образуването

Виктор Тепляков допуска колоните да са останки от древни постройки, но не изключва възможността да са естествени образувания.

ерозияПрез 1854г. Уилям Хамилтън за пръв път ги причислява към природните явления.
В същата година Томас Спрат  пише първата научна публикация за тях и потвърждава, че те са геологическо образувание – резултат от въздействието на температурата, вятъра, водата и пясъка.


(Клик върху снимката ще я увеличи)

Геолозите Франц Тоула и Георги Златарски смятат, че те са резултат от ерозионната дейност върху скалите в тази местност.

Проф. Петър Николов Бакалов, основоположник на палеонтологията в България, изказва хипотезата, че дъжда и вятъра дооформят впоследствие колоните, които са дело на морето преди това. През миоцена морските води нахлуват по тия места и започват своята разрушителна дейност върху вертикално пропуканите еоценски скали. С течение на хилядолетия морската стихия ги отделила като блокове, измивайки по-меките им части, а по-твърдите останали да стърчат като отделни или свързани стълбове. След оттеглянето на морето местността около “Побитите камъни” останала като крайбрежна суша. Тогава започнала дейността на вятъра, който придвижил огромни маси ситен морски пясък. Пясъците действували за доизграждането на колоните и им придавали по-усъвършенствувана форма.  В тая насока значителна роля са изиграли и дъждовните води, докато се получила днешната чудновата картина на “Побитите камъни”.

Според Херман Шкорпил варови конкреции в пясъчника образуват колоните, а ерозията ги освобождава впоследствие.

Немският учен Й. Гелерт твърди,  че колоните са образувани в резултата на разтворителната и измивателна дейност на водата и представляват карстово явление, при което дейно участие е взел вятърът.

Че каменните стълбове са коралови образувания е хипотезата на проф. Васил Радев. Близкият до тропически климат на лютеса (етаж от еоцена) е благоприятен за образуването на коралови колонии в морското дъно, което не е било дълбоко. Поради хелиотропизма те нарастват вертикално – към морската повърхност. Същевременно морските вълни образуват наслагвания от кварцов пясък,  който консервирайки ги, превръща арагонитово – кораловата постройка във варовито – пясъчникова, като по този начин разрушава кораловата структура. Ако по днешните стълбове се виждат тук – там порьозност и клетъчност, това може да се обясни само с подобната структура на кораловите рифове. В подкрепа на своята хипотеза проф. В. Радев привежда следните факти: правилната цилиндрична форма на колоните, кухината в тях, която понякога е разделена на две или повече части и разположението на колоните в една ивица с посока север – юг. Основното противоречие на тази хипотеза е невъзможността на коралите да се закрепят на пясъчно дъно, както и извънредно правилната им форма.

пукнатини, каменни колони
(Клик върху снимката ще я увеличи)

Дикилиташ
(Клик върху снимката ще я увеличи)

ГОРЕ

Геолозите Петър Гочев и Стефан Бончев създават хипотеза, която е измежду най-популярните в наши дни. През първата половина на терциера (неозойска ера) – преди 50млн години, на това място е било т. нар. Лютеско море. Времето е наслоило три пласта. Първи – дошли от вливащите се реки сиво-жълти мергелни наслоявания. Втори – дебел няколко десетки метра слой от кварцов пясък с голямо съдържание на нумулити. Трети – богат на вкаменелости дебел варовит пласт.
През следващите няколко милиона години, като следствие на епейрогенните движения на земната кора, сушата постепенно се издига и водата се оттегля. От изветрянето и ерозионното въздействие на водата започва да се разрушава най-горният варовиков слой. Преминаващата през него дъждовна вода поема варовик и се просмуква вертикално през слоя пясък. В каналите през които преминава водата, постепенно се наслагва разтворения варовик, здраво свързвайки песъчинките. Така с течение на времето са образувани каменните кухи стълбове. Постепенно горният варовиков пласт напълно се разрушава, а ветровете отвяват пясъка – втория слой. Побитите камъни се образували подобно на сталактити в пещера с разликата, че са се оформяли в пясък. Цилиндричната форма, кухините и концентричните варовити наслоявания потвърждават тази хипотеза. Кои са слабите страни на тази хипотеза – варовиков пласт никога не е лежал над колоните, а варовиков пясъчник със състав същия, като на колоните;  поради кварцовия пясък (силициев двуокис), скалата е много трудно разтворима; хидростатичният натиск и капилярността правят невъзможно вертикалното проникване на водата, въпреки гравитацията. Поради различния приток на дъждовна вода се е променял и хидростатичния натиск. Големината на пясъчните зърна прави капилярността различна. Всичко това прави невъзможно образуването в пясъка на прави цилиндрични колони, каквито са Побитите камъни.

колони
(Клик върху снимката ще я увеличи)

Грузинският геолог Лео Давиташвили и Красимира Захариева – преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” изказват свое общо предположение за палеобиологичен произход на Дикилиташките колони. Според тях, около гигантски водорасли или дървета се образуват постепенно нарастващи инкрустационни конкреции. Кухината остава след изгниването на растението. Сериозни доказателства за тази хипотеза са намерените при проучвания вкаменелости от иглолистно дърво - род “Taxodium”, варовитите тръбички – обвивки на мидите дървопробивачи от род “Teredo”.

кухина в колона
(Клик върху снимката ще я увеличи)

Тук е единственото в България находище на застрашеният в световен мащаб вид твърдолистна песъчарка (Arenaria rigida).

ниски каменни колони
Каменните колони от другата страна на пътя. (клик върху снимката ще я увеличи)

Текст и снимки (цветни) - Велин Стойчев

(Бел. адм. – при посещение на Побитите камъни задължително носете шапка и ако Ви е възможно, изберете по-хладната част от деня).

предишна страница 1 2 3 4 следваща страница

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги