ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

Област Варна
Побити камъни (Дикилиташ, Гебедженски развалини), Петър Николов Бакалов

Петър Николов Бакалов
Проф. Петър Николов Бакалов

Петър Николов Бакалов (21.ІV.1879 – 14.ХІІ.1964) – геолог – палеонтолог, основоположник на палеонтоложките изследвания в България. След завършването през 1898г. на Варненската мъжка гимназия, завършва естествена история във Висшето училище (днес СУ “Св. Климент Охридски) през 1903г.; специализира палеонтология във Фрайбург, Германия от 1903 до 1905г. Учителства в София и Варна, а от 1906г. с прекъсвания е асистент. От 1919г. е доцент, а от 1922г. – пръв професор по палеонтология в Софийския университет; ръководи катедрата по геология и палеонтология (1942 – 1945) и катедрата по палеонтология (1945 – 1950). Един от основателите през 1925г., многократно председателстващ и почетен председател (1948) на Българското геологическо дружество. Публикува много научни трудове, главно върху палеонтологията на гръбначните животни: “Приноси към палеонтологията на България” (3ч. 1911 – 1922), “Hipparion’ова фауна при с. Калиманци и Кромидово, Св. Врачко” (2ч. 1934) “Терциерни бозайници” (1962 в съавторство с Ив. Николов) и др. Автор на научнопопулярни статии.

предишна страница 1 2 3 4

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги