ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

РЕКЛАМА

 

 

ПЛАНИНИ - Стара планина
Вековен явор при етрополски манастир "Св. Троица"

манастир Света троица
Явор № 322

ствол на дърво
Дънер на явор № 321

изгнил дънер
Изгнилите корени на най-старият явор.

защитено дърво
Две табели, които дървото е "погълнало" приживе.

млад явор високи дървета
Млади явори в защитена местност "Манастир "Св. Троица""

Вековен явор при етрополски манастир
"Св. Троица"

N 42˚ 49' 25.3"
E 24˚ 02' 11.4"
Н.В. 741м.

Acer pseudoplatanus
Кора, листа и цветове. Клик върху снимката ще я увеличи.

Яворът (Acer pseudoplatanus) се намира в Етрополския Балкан (Златишко-Тетевенската планина, в Средна Стара планина) – на паркинга пред Етрополския манастир „Св. Троица”, в района на РИОСВ - София.

Вековните явори са били три и все още са записани в Регистъра на защитените вековни дървета в България, обявени на основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, с постановление N 2775 от 11 март 1949г. Два от тях са изсъхнали и поради изгниването на корените са паднали от тежестта си: Най-старият и голям явор с пореден номер – 321, чийто дънер с погълнати от дървесината му обозначителни табели е заснет на 14 май 2011г. и средният - с пореден номер - 323. При обявяването им за защитени през 1949г. те са били съответно с:

височини - 29,5м и 25,0м
обиколки - 3,75м и 2,68м

Оцелял е най-малкият вековен явор с пореден номер от регистъра - 322.  При обявяването му през 1949г. е бил с:

височината – 25,0м
обиколката – 2,4м

На 14 май 2011г. установихме, че двата му върха са били прекършвани, а обиколката му, измерена на височина 1,3м от земята, е нараснала до 2,85м.

Видимо е усърдието, с което Държавно горско стопанство Етрополе обгрижва гората. Екипът на портал “Нашето отечество България” с радост забеляза следващите поколения явори в гората на Защитена местност „Манастир Св. Троица”.

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги