ФОРУМНАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

 

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

ЗА ПОРТАЛА
Как работи, приятели, контакти.

Как работи порталът.

1. За портала.
1.1 Портал “Нашето отечество България” има за цел да събира, проверява, систематизира и публикува информация за България.
1.2 Структурата на портала позволява подобно на паяжина, до определена информация да се достигна от всеки раздел, към който информацията може да бъде причислена.
1.3 Наличието на форум в портала обезпечава обсъждането и натрупването на информация.
1.4 Рекламата в портала се структурира спрямо разделите и съдържанието на страниците. По този начин намирането на място за нощувка не е самоцел, а възможност към информацията за съответния обект.
1.5 Според финансовото натрупване от дейността на портала, администраторите му предоставят финансов и/или технически и/или интелектуален ресурс за осъществяването на проекти, свързани с историческото и природно богатство на България.
1.6 Портал “Нашето отечество България” не публикува реклами на незаконна дейност; дейност, свързана с незаконни строежи; дейност на фирми, рушащи пряко или косвено българското природно богатство. Реклама на рекламодател, за който впоследствие се установи, че рекламира дейност, противоречаща на тази точка, се сваля от страницита на портала, а на рекламодателя се връща месечната сума за реклама за месеца, в който е свалена рекламата.

2. Информацията в портала
2.1 “Нашето отечество България” публикува на страниците си възможно най-обширна, проверена, научно обоснована и фактологически вярна информация, както и илюстриращи я изображения – снимки, схеми и др.

3. Сътрудничество с портала
3.1 Възможност да бъде сътрудник на портала има всеки, който намери рекламодател, който да рекламира в сайта.
3.2 Сътрудниците на портала могат да пишат и изпращат за публикуване статии и да прилагат към тях изображения /снимки, схеми/, илюстриращи съдържанието на статията. Изпратена от сътрудник статия се публикува в портала след одобрение на администраторите.
3.3 Желаещи, които искат да публикуват материал, но не са сътрудници на портала, могат да направят това в съответния раздел на "
Форум за туризъм и пътешествия". По преценка на администраторите, статията може да се публикува и в портала.
3.4 За публикуване на статия в портала или форума задължителни условия са информацията да е вярна, а текстът и изображенията – авторски или собственост на сътрудника.
3.5 След публикуване, всяка статия и изображенията към нея стават притежание на портала за използване само на страниците на портала и Форума.
3.6 Материали, публикувани в портала, могат по преценка на администраторите да бъдат публикувани и във Форума.
3.7 Сътрудниците получават комисионната от рекламодателите /които са намерили/ само за периода, в който рекламодателят рекламира на страниците на портала.
3.8 Сътрудник и рекламодател могат да бъдат едно и също лице.
3.9 Комисионни, които сътрудниците могат да получават:
-До 5 рекламодателя включително – 30% от общата сума за реклама.
-До 10 рекламодателя включително – 40% от общата сума за реклама.
-Над 10 рекламодателя – 50% от общата сума за реклама.
-За всяка публикувана статия, всеки сътрудник получава еднократна премия от 10% от общата сума от свои рекламодатели за месеца на публикуване на статията.

3.10 Изображенията към всеки материал трябва да са качествени, интересни, с адекватна крупност на обектите в кадровото пространство и сюжетно свързани с текста.
3.11 Портал “Нашето отечество България” е лоялен партньор на своите сътрудници и е солидарен с  интересите им при некоректно желание от страна на рекламиращ да “прескочи” сътрудника след осъществен контакт с администратор на портала!

НАЧАЛО

4. Гарантирано от портала
4.1 “Гарантирано от портала” е най-престижното място за реклама в сайт “Нашето отечество България”.
4.2 Присъствието на реклама в този раздел е безплатно. Финансови възможности на рекламодателя не определят присъствието в “Гарантирано от портала” Рекламираните обекти в “Гарантирано от портала” се избират от администраторите измежду всички рекламиращи. Критериите за избора са субективни, защото са резултат от преценката на администраторите за коректност на рекламата, искрено гостоприемство и милеене за старините и природата. Оценката се осъществява лично и анонимно от администраторите.
4.3 Оценяването на такива обекти е насочено най-вече към предоставящи и търсещи семеен тип почивка, поради твърде ограничените възможности в България за това.
4.4 Възможно е на някои страници "Гарантирано от портала" да е изписано като "Гарантирано от сайта".

5. Конструкция на рекламата в портала
5.1 Рекламата се осъществява с банер или текстов линк към сайта на рекламодателя.
5.2 Всяка реклама, качена на страниците на портала, се качва безплатно и във “Форум за туризъм и пътешествия”.
5.3 В случай, че нямате сайт, ателие DIGITALISIMUS безплатно изработва Ваш сайт, а Вие заплащате ежемесечна сума за поддръжка. Поддръжката на сайта включва обслужващи услуги, като фотографско заснемане, актуализация на цени и информация в сайта, добавяне на страници след разрастване на Вашата дейност, популяризация и др.
5.4 Рекламата в портал “Нашето отечество България” е независима от поддръжката на сайт от ателие DIGITALISIMUS.
5.5 Рекламодател, който ползва услугите на ателие DIGITALISIMUS и порталт “Нашето отечество България”, получава отстъпка от 30% от цената на рекламата в портала.
5.6 “Нашето отечество България” осъществява безвъзмездно посредничество между рекламиращи, при наличие на техен взаимен интерес и изгода.

 

Приятели

Видео услуги, фото услуги, звукови услуги

Land Rover форум

Счетоводен софтуер "оса"

Кафе с канела

Стъкло, стъклопластика, скулптура, витраж, изкуство от стъкло

Контакти

admin@bgjourney.com/
0889 74 69 99 - В. Стойчев (администратор)

elitsa@bgjourney.com/
0887 71 95 79 - Елица (администратор)

 

 

Връзки

Подаръци за мъже от електронен магазин за мъже

НАЧАЛО

 

 

 

 

 

 

Изработка и поддръжка - ателие "DIGITALISIMUS"