ФОРУМ

 

НАЧАЛО

БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Поддържан резерват "Пясъчна лилия" - РИОСВ Бургас

Резерват пясъчна лилия

пясъчна лилия

къмпинг Каваци

морски панкрациум

мрежа Pancratium maritimum

Резерват “Пясъчна лилия” спада към категорията “поддържани резервати” и е обявен за защитена територия със заповед №1745/1962г. на ГУГ /главно управление на горите, председател акад. Мако Даков/. Разширен е със заповед №3538/1973г. Прекатегоризиран в поддържан резерват със заповед №РД-379 от 15.11 1999 на МОСВ с цел поддържане на популацията на пясъчната лилия /Pancratium maritimum/. Площта му е 0,6ха.

Резерватът е под юрисдикцията на РИОСВ – Бургас и е блестящ пример за неадекватно управление /при положение, че е “поддържан”/, граничещо и дори престъпящо пределите на злонамереност към природното богатство.

Самата пясъчна лилия е рядък средиземноморски вид, терциерен реликт и е включен в Червена книга на България с категория “застрашен”. В резервата са забранени всякакви дейности.

За намирането на резервата, който се намира в к-г “Каваци” любезно ми помогна собственичката на ресторантчето точно срещу входа на къмпинга. Встрани от темата ще спомена, че в самото ресторантче се приготвя риба, която се купува ежедневно от рибарите и е уловена същата сутрин. Кухнята е чудесна.

Характерно е, че “Пясъчна лилия” се състои от две части, но единствената стара, ръждива и избеляла табела указва само по-малката и стои непосредствено пред увисналата и ограда.

По-малката част на резервата през лятото на 2009г. беше приютила един единствен екземпляр Пясъчна лилия, но за радост пред металната мрежа имаше в приятно количество от тези растения. Нямаше белези на явно посегателство върху тях, което ме изненада много приятно, защото са цветя с изявена деликатна красота.

1 2
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги