ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

МЕСТА ЗА НОЩУВКА

 

 

РЕКЛАМА

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Природна забележителност и водопад Варовитец

Клик върху всяка снимка ще я увеличи.

река Манастирски дол
Река Манастирски дол непосредствено преди водопада.

водопад Варовитец
Водопад Варовитец

ниша зад водопад
Водопад Варовитец

дърво, водопад
Водопад Варовитец

хора под водопад
Водопад Варовитец

Варовитец е водопад на река Манастирски дол, приток на река Рибарица, в басейна на река Бели Вит (Софийска област). Намира се в Златишко-Тетевенската планина, в Средна Стара планина, на надморска височина около 700м. Височината на пада му е 12м. От 1965г. заедно с района около него (площ първоначално 0,1; сега 0,3 ха) е обявен за природна забележителност.  Река Манастирски дол е малко поточе, със стрелкащи се дребни пъстърви. Изворът й (аязмото) е 300 – 400 метра по-нагоре.

До водопада се стига за минута - две от паркинга пред манастир „Св. Троица”, през двора и портичката зад църквата. На паркинга се извисява вековен ясен.
Координатите на паркинга са:

N 42˚ 49' 25.3"
E 24˚ 02' 11.4"
Н.В. 741м.

Природна забележителност „Варовитец”

Код в регистъра на защитените територии: 86

Обявена е със: Заповед № 3796 от 11 октомври 1965г.

Цел на  обявяване: Водопад

Местоположение: при манастир „Св. Троица” гр. Етрополе, Софийска област

В района на: РИОСВ – София

Площ: първоначално 0,1; сега 0,3 хектара

 

Режимът на дейности забранява:

1. Разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

 

Режимът на дейности разрешава:

1. Да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

2. В горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората

3. Прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги