ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

МЕСТА ЗА НОЩУВКА

 

 

РЕКЛАМА

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Защитена местност "Манастир Св. Троица"

бук

букови гори
Млада букова гора и килим от бяла съсънка.

бяла съсънка
Бяла съсънка (anemone nemorosa L.)

луковична горва, зъбник
Луковичната горва, зъбник (Cardamine bulbifera)

Защитена местност „Манастир Света Троица”

Код в регистъра на защитените територии: 384

Обявена е със: Заповед № РД 1062 от 18 август 2003г.

Цел на  обявяване: Опазване на естествените букови гори

Местоположение: при гр. Етрополе, Софийска област

В района на: РИОСВ – София

Площ: 63,3 хектара

 

Режимът на дейности забранява:

1. Извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.

2. Пашата на домашния добитък през всяко време.

3. Откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

 

През месец май в подлеса на естествените букови гори цъфтят бяла съсънка, луковична горва и други цветя.

Клик върху снимката ще я увеличи
anemone nemorosa L.
Бялата съсънка (anemone nemorosa L.) е многогодишно тревисто растение с едро коренище, което вирее по влажни места; един от шестте вида от род Съсънка (Anemone) на сем. Лютикови (Ranunculaceae), които се срещат в България. Бялата, горската (Anemone sylvestris L.) и лютиковидната (Anemone ranunculoides L.) съсънка са в списъка на лечебните растения, чието опазване и устойчиво ползване се урежда със Закон за лечебните растения.
Според Наредба №5 на МЗ и МОСВ за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, бялата, горската и лютиковидната съсънка са в списъка на отровните и на алергизиращи лечебни растения в България, с които „не се допуска да работят бременни, кърмачки, деца и страдащи от бронхиална астма, задух или алергични към растения. Работещите с тях трябва да ползват ръкавици и маски за лицето”.  Бялата, горската и лютиковидната съсънка попадат и сред лечебните растения, съдържащи алкалоиди и сърдечнодействащи гликозиди, и затова „се сушат на сянка или в сушилня до 60 °С”.

Клик върху снимката ще я увеличи
Cardamine bulbifera
Луковичната горва или зъбник (Cardamine bulbifera) също е в списъка на лечебните растения, чието опазване и устойчиво ползване се урежда със Закон за лечебните растения.

назад 1 2 3 4 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги